รับสมัครพนักงานติดตั้ง

ลักษณะงาน

ติดตั้งงานได้ตรงตามความต้องการลูกค้า และสอดคล้องกับแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2. วุฒิการศึกษา ม.3, ปวช.-ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค้างคืนได้
 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 5. มีความสามารถด้านการประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
 6. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 7. มีความรอบรู้ในเชิงช่างทั่วไป มีความคิดริเริ่ม ทันเหตุการณ์อยู่เสมอในยุคโลกาภิวัฒน์
 8. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 9. หากมีประสบการณ์ติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์และงานระบบต่างๆในห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


สวัสดิการพนักงาน

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ที่พักพนักงาน
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • สัมมนาต่างจังหวัด
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยเลี้ยงค้างคืน
 • บุตรเกิดใหม่
 • ตรวจสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เยี่ยมผู้ป่วย (นอน รพ.)
 • ค่าบำเพ็ญกุศลศพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ห้องพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

สนใจติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-848-4889  หรือ  089-990-3572

LINE : hr_design

ติดต่อเรา