รับสมัครเจ้าหน้าที่ออกแบบ (Interior)

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานออกแบบภายใน บ้านพักอาศัย คอนโด
 • ติดต่อประสานงาน Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • นำเสนอและอธิบายแบบที่จัดทำให้แก่ลูกค้า หรือถอดแบบวัสดุ กรณีที่ลูกค้ามีแบบอยู่แล้วตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว)
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 3. มีความสามารถในการใช้ Auto CAD, 3DS MAX, MS OFFICE, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR
 4. สามารถทำงานเฟอร์นิเจอร์ Built -In ได้
 5. มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องานอดทนต่อสภาวะแรงกดดันได้ดี
 6. มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการพนักงาน

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ที่พักพนักงาน
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • สัมมนาต่างจังหวัด
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยเลี้ยงค้างคืน
 • บุตรเกิดใหม่
 • ตรวจสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เยี่ยมผู้ป่วย (นอน รพ.)
 • ค่าบำเพ็ญกุศลศพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ห้องพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

สนใจติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-848-4889  หรือ  089-990-3572

LINE : hr_design

ติดต่อเรา