ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ โดยมี ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เข้าต้อนรับและกล่าวแนะนำบริษัท พร้อมทั้งบรรยายรวมหัวข้อ “ปัจจัยที่ขับเคลื่อนองค์กร นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน และการจัดการโลจิสติกส์” รวมถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ พาเยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาตรฐานเยอรมัน ที่มีการใช้เทคโนโลยี Robot เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตที่แข็งแรง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนะนำเรื่องของนวัตกรรมสินค้าเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ของบริษัท โดยมีตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน

ติดต่อเรา