ร่วมส่งกำลังใจทีมแพทย์-พยาบาล มอบเครื่อง MOBILE ISOLATE SCRUBBER ร่วมใจสู้ COVID-19 โรงพยาบาล 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด (PROLAB) ได้ส่งมอบเครื่อง MOBILE ISOLATE SCRUBBER (โมบาย ไอโซเลส สครับเบอร์) ให้กับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสมพงษ์ วาทินชัย ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด เป็นผู้ส่งมอบ โดยมี 4 โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเครื่องนี้ออกแบบสำหรับ Isolation Chamber หรือใช้กับระบบ Local Exhaust Ventilation ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่มีเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ที่จะต้องมีการดูดเสมหะ หรือการดำเนินการทางการแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่ทำในระบบความดันติดลบ (Negative Pressure) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อผ่านอากาศ โดยผ่านการ Treatment ด้วยระบบ Scrubber 3 ขั้นตอน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ติดต่อเรา